Електронна бібліотека

Науково-методичний супровід загальної середньої освіти:

        В Електронній бібліотеці Інституту педагогіки НАПН України відповідні матеріали згруповані за видами продукції (концепції, навчальні програми курсів за вибором, монографії, методичні та практичні посібники з методик навчання шкільних предметів, методичні рекомендації тощо). 

Режим доступу:  http://undip.org.ua/news/library/index.php 

        Окремо звертаємо Вашу увагу на підготовлений ученими Інституту і щойно надрукований збірник «УРОКИ PISA-2018», у якому здійснено аналіз одержаних українськими учнями результатів міжнародного дослідження PISA-2018 і окреслено шляхи поліпшення якості української освіти, зокрема вміщено методичні рекомендації щодо формування читацької, математичної, природничо-наукової компетентностей здобувачів загальної середньої освіти з урахуванням недоліків, виявлених у процесі цього дослідження. 

Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/metod_rekom_detail.php?ID=9825 

 

В Електронній бібліотеці НАПН України зорієнтуватися в пошуку потрібних матеріалів допоможе їх групування за профілями наукових відділів Інституту педагогіки: 

1. Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти (285) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/cbped/  

2. Відділ дидактики (403) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dd/ 

3. Відділ економіки та управління загальною середньою освітою (287) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/emcsed/ 

4. Відділ математичної та інформатичної освіти (101) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/mied/ 

5. Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (151) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/maeqd/

6. Відділ навчання географії та економіки (140) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/geed/  

7. Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури (230) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/rlloem/  

8. Відділ навчання української мови та літератури (315) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ultd/

9. Відділ навчання іноземних мов (211) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/fltd/ 

10. Відділ порівняльної педагогіки (259) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/cpd/

11. Відділ початкової освіти (292) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ped/

12. Відділ суспільствознавчої освіти (254) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ssed/

13. Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти (173) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/iedsd/ 

14. Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти (56) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/iced/  

15. Відділ профільного навчання (70) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/poed/ 

16. Відділ технологічної освіти (119) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ted/ 

17. Відділ історії та філософії освіти (129) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/hped/  

18. Загальноінститутські ресурси (50) http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/zrip/ 

 

Comments